אבי אלבאז מנכ"ל הפורום הציבורי, צילום: קובי בכר

צדק תקציבי לכפרי הנוער

אבי אלבאז, מנכ"ל הפורום הציבורי – כפרי הנוער, פנימיות הרווחה והאומנה בישראל, מספר על האתגר התקציבי שעדיין עומד על תילו עם פתיחת שנת הלימודים בכפרי הנוער ברחבי הארץ

הפורום הציבורי – כפרי הנוער, פנימיות הרווחה והאומנה בישראל (שותפות פילנתרופית ומקצועית) הוקם במטרה לקדם את המסגרות הפנימייתיות ברמה הלאומית ולהבטיח את המענה המיטבי והמותאם ביותר עבור חניכי ובוגרי המסגרות.

לאוכלוסייה זו יש מאפיינים וצרכים ייחודיים בתחומים הלימודיים, הרגשיים והחברתיים, ולכן יש לבצע חשיבה מחודשת לגבי הקצאת המשאבים הדרושים על מנת להעניק מענה הולם לצורכי הילדים ולהוציאם ממצבי הסיכון ועד להשתלבותם המוצלחת במעגלי החיים בחברה הישראלית. הפורום מאמין כי בכל ילד גלום הפוטנציאל להצליח ולכל ילד וילדה מגיעה הזדמנות שווה. לכן יש לחזק בכל ילד את תחושת המסוגלות ולייצר עבורו סביבה תומכת, מיטיבה ומאפשרת.

הפורום הוקם בשנת 2012 ביוזמת אבי נאור, יו"ר הפורום, יזם חברתי וחתן פרס ישראל. חברי ושותפי הפורום מגיעים מכל קשת העשייה: נציגי פילנתרופיה, נציגי קרנות וארגוני מגזר שלישי, נציגי הבעלויות של כפרי הנוער והפנימיות, נציגי משרדי הממשלה – חינוך ורווחה, אנשי מקצוע ואקדמיה ובעלי עניין. עבור מוסדות אלו הערך המוסף של הפורום הציבורי הוא ביכולת לזהות אתגרים רוחביים ולאומיים ובמסוגלות לקדם פתרונות ומענים באמצעות רתימה ושותפויות רב מגזריים.

אבי אלבאז, מנכ"ל הפורום הציבורי, מסביר כי הפורום חותר לבניית שותפות משמעותית ארוכת טווח עם ממשלת ישראל, ומעוניין לרתום לפעילותו שותפים מכל מגזרי החברה הישראלית המכירים בחשיבות תפקידם של כפרי הנוער והפנימיות בישראל.

לדבריו, כיום נמצאים בפנימיות, במשפחות אומנה ובכפרי הנוער בישראל כ-25,000 – החל מהגיל הרך ועד גיל 18. מתוכם, כ-12,000 בני נוער השוהים בכ-50 כפרי נוער של משרד החינוך וכ-6,500 ילדים ובני נוער ב-130 פנימיות של משרד הרווחה. בנוסף על כך בישראל גדלים יותר מ-5,000 ילדים ובני נוער בכ- 4,000 משפחות אומנה. לאוכלוסייה זו יש מאפיינים וצרכים ייחודיים בתחומים הלימודיים, הרגשיים והחברתיים. "מצב זה מצריך חשיבה מחודשת לגבי הקצאת המשאבים הדרושים על מנת להעניק מענה הולם לצורכי הילדים, ולהוציאם ממצבי הסיכון עד להשתלבותם המוצלחת במעגלי החיים בחברה הישראלית", אומר אלבאז.

לטענתו, עם פתיחת שנת הלימודים בכפרי הנוער האתגר התקציבי עדיין עומד על תילו. "בתקציב המדינה האחרון הצלחנו להביא לתוספת תקציבית, במהלך משותף עם כפרי הנוער ואיגוד הבעלויות של כפרי הנוער, במסגרת מטה מאבק שהוקם לצורך הקצאת תקציב מדינה שנשחק משך עשרות בשנים ומוביל את כפרי הנוער לכדי שוקת שבורה. אמנם התוספת שהשגנו חשובה ולראשונה מזה שנים ארוכות עצרה מדיניות של שחיקה תקציבית לכפרי הנוער, אך חשוב לציין כי היא אינה מכסה את מלוא השחיקה התקציבית של המדינה כלפיהם. בניתוח מקצועי שערכנו עם משרד רואה החשבון BDO, שאותו הצגנו בוועדות החינוך שהתכנסו לדיון ייעודי בנושא, הצגנו פער שנתי בשיעור של 56 מיליון שקל לכפרי הנוער. בפועל, הצלחנו להשיג 18.3 מיליון שקל  עבור כפרי הנוער. כלומר, עדיין קיים פער של כשני שלישים בין מה שהמדינה התחייבה להעניק לכפרי הנוער ובין מה שבפועל מקבלים כפרי הנוער. זהו תקציב המיועד 'ללחם ולחמאה' עבור אוכלוסיית בני נוער במצבי סיכון, שעבורם כפר הנוער הוא החלופה הביתית, והפגיעה בתקציב פוגעת בטיב השירותים המופנים אליהם".

מדובר במציאות הישרדותית, שבה כפרי הנוער אינם יכולים להשלים פער תקציבי גדול זה, "לבטח לאור המציאות הכלכלית, שיעור האינפלציה ויוקר המחיה שרק הגדילו את הפער התקציבי שאינו משופה. החברה האזרחית וההכנסות העצמאיות של כפרי הנוער אינן מגיעות להשלמה הנדרשת. אנו רואים בהשלמת התקציב הנדרש יעד לאומי מחויב המציאות, שהמדינה צריכה לשים בראש סדרי העדיפויות. לשם כך אנו מתכננים לקדם את הנושא גם במושב החורף הקרוב במטרה להביא צדק תקציבי לכפרי הנוער".

אתגר נוסף הקיים לאורך כל השנה וביתר שאת לקראת תחילת שנת הלימודים שבפתח הוא כוח האדם בדמות מחנכי הפנימיות – המדריכים, שמעמיד בסכנת מסוגלות של כפרי הנוער כמו גם פנימיות הרווחה לאתר ולגייס מדריכים שמהווים את הדמות החינוכית הנגישה ואולי הכי משמעותית בחייהם של החניכים.

אלבאז: "תנאי שכרם הדלים, שכר מינימום, דרישות התפקיד, שעות העבודה והשחיקה – כל אלו מצביעים על שיעור נשירה של 50% מהמדריכים כבר בשנתם הראשונה בפנימייה. יש לכך השלכות הרסניות ומשמעותיות הן ברמת יציבות המוסד החינוכי והן ברמת החניכים, שהתחלופה של המדריכים פוגעת ביכולת בניית האמון בינם ובין עולם המבוגרים, היעדר אוזן קשבת למצוקותיהם. מחקרים אף מצביעים על קשר בין עזיבת מדריכים ובין נשירת חניכים מהפנימייה. העלאת שכרם של המדריכים היא משימה לאומית שנוגעת הן לכפרי הנוער והן בפנימיות הרווחה, שם אף המצוקה רבה יותר בשל פרופיל החניכים המורכב השוהה בהם. זהו צורך לאומי המסכן את קיומן של הפנימיות".

אבי אלבאז מנכ"ל הפורום הציבורי, צילום: קובי בכר

אתגרים נוספים שהפורום חורט על דגלו בזירה החוץ-ביתית כוללים: מיזם שיפוצים משותף עם משרד הרווחה בקרב פנימיות הרווחה לשיפור תנאי מחייתם של חניכי הפנימייה, תיקון חוק האומנה משנת 2016 והתאמתו לצרכי השעה, קידום חוק עבור צעירים חסרי עורף משפחתי כמהלך לאומי אסטרטגי הלוקח אחריות על אלפי צעירים בטווח הגילים 18 עד 25 הנעדרים עוגן ותמיכה משפחתית ומתקשים להשתלב בחברה. בהקשר זה לפני מספר שבועות התכנסה ועדת צעירים בראשותה של ח"כ נעמה לזימי (העבודה) בשותפות עם הפורום הציבורי, בהשתתפות נציגי משרדי הממשלה הרווחה והחינוך, ארגונים ואנשי מקצוע העוסקים בסוגיה מאתגרת זו.

לאורך עשור שנות קיומו, משנת 2012, היווה הפורום הציבורי קטר ומינף מיזמים ושורה של פעילויות לאומיות לטובת הזירה החוץ-ביתית, בשותפות בין מגזרית: קידם בשותפות עם משרד החינוך מיזם שיפוצים למגורי חניכים בכפרי הנוער בהיקף תקציבי של למעלה מ-200 מיליון שקל. פעולה זהה נעשתה בשותפות עם משרד החינוך וארגוני מגזר שלישי מחו"ל ומישראל והביאו בשורה עבור אלפי חניכים המתגוררים בכפרי הנוער. פעולה זהה לשיפוץ מגורי חניכים נעשתה בפנימיות הרווחה בשותפות עם משרד הרווחה, קרנות הביטוח הלאומי, הקרן לידידות ושותפים פילנתרופיים נוספים מהארץ ומחו"ל.

בנוסף הוביל הפורום מיזם לקידום חינוך טכנולוגי בכפרי הנוער בשותפות עם משרד החינוך, צה"ל וארגוני פילנתרופיה ישראלית ומחו"ל, מתוך מטרה לאפשר לחניכים בכפרי הנוער מסלול טכנולוגי שבמסגרתו יוכלו להשתלב בצבא ובתעשייה. "הפורום הציבורי זיהה את הצורך במתן מענה מגורים לצעירים חסרי עורף משפחתי, ובשותפות פילנתרופית מהארץ ומחו"ל רכש והציב בתי בוגרים ב-13 כפרי נוער ברחבי הארץ. הפורום הציבורי רתם פילנתרופיה ישראלית ומחו"ל, שנכנסה באופן יזום לעשרות כפרי נוער ופנימיות, תוך העמדת ליווי מקצועי ותמיכה תקציבית תוספתית בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים לכפרי הנוער לאורך העשור החולף", אומר אלבאז ומדגיש כי הפורום הציבורי מוביל ומקדם בפעולותיו בכנסת דיונים ייעודיים בוועדות החינוך הרווחה, מקיים אירועי שדולה שנתיים וכנסים לאומיים שמטרתם העלאת המודעות והחשיבות של הזירה החוץ-ביתית על סדר היום הציבורי ושל מקבלי החלטות, לרבות השפעה על הקצאת תקציבי מדינה תוספתיים לזירה זו.

לאתר של הפורום הציבורי – כפרי הנוער, פנימיות הרווחה והאומנה בישראל:
https://www.fkn.org.il/

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

ראשי

עושה גלים בין הדפים

השבוע נסקור סדרת ספרים לנוער שנועדה להשמיע את קולם של ילדים הסובלים מהפרעות שכיחות, ספר ילדים המלמד על ערכים טובים לחיים באמצעות דמות חמודה של

קרא עוד »